Dávkovanie prípravkov KorallenZucht a ich účinky

ZEOvit – vyvážená zmes zeolitov

Táto zmes zeolitov sa skladá z troch rôznych zeolitov, ktoré boli zostavené tak, aby vyladili redukciu výživných látok. Zmes nemá obmedzenú dobu použitelnosti, ale po vložení do filtru sa musí vymeniť za novú každých 6 – 12 týždňov v závislosti od zaťaženia vody výživnými látkami. Čím vyššie je zaťaženie organickými zlúčeninami (fosfát, nitrát,) tým je kratší interval medzi výmenou tohoto materiálu.

Dôležité je dostatočné pretekanie zeolitu vodou –200-400 litrov za hodinu na 1 liter ZEOvitu. Doporučujeme však dôrazne neprekračovať prietok 400 l/h na 1 liter ZEOvitu. Pri novom nasadenom zeolitu môže pri rýchlejšom prietoku dôjsť k pomalým stratám tkanív u SPS koralov – krátkopolypových tvrdých koralov.
Pri prvom nasadení ZEOvitu doporučujeme zvoliť pomalší prietok (200 l/h), ktorý potom môžeme zvýšit na 400 l/h na 1 liter.

Používame 1 liter ZEOvitu na každých 400 litrov vody, toto množstvo nedoporučujeme prekračovať. Mohlo by dôjsť k rýchlemu odobratiu živín z vody, čo by mohlo zapríčiniť odumieranie tkanív koralov. Príčinou je rýchla zmena výživových pomerov v nádrži. Koraly sa musia so znížením obsahom živín prispôsobiť a na to potrebujú čas. Pre výpočet čistého objemu vody odrátajte od brutto objemu 20 % (dekorácia nádrže a pod. ).

U koralov, ktoré vykazujú vysokú hustotu symbiotických rias (Zooxanthellae), teda tmavohnedých s  nejasnými tkanivami, čo je výsledok vysokého zaťaženia živinami, doporučujeme tento materiál v prvom období nasadiť len v úrovni 60 %.

Aby se optimálne využila pracovná schopnosť materiálu, je nutné ho denne čistit. Aby sa toto čistenie previedlo rýchlo a jednoducho, bol vyvinutý filter, s ktorým je to možné behom jediné minúty. Filter má ovládaciu tyč, ktorou jeden až dvakrát denne 10-15 krát zatiahneme hore a dolu. 

Vymyté baktérie z filtra slúžia koralom ako zdroj potravy. Preto je nutné správne umiestenie tohoto filtra v systéme kompletnej filtrácie akvária.

ZEOvit taktiež absorbuje niektoré prvky, tie musíme do akvárijového systému znovu dodávať.

Chceli by sme vás na tomto mieste varovať, aby ste nepoužívali akékoľvek iné druhy zeolitov. Existuje niekoľko sto rôznych materiálov s týmto označením. Každý z nich je modifikovaný pre určitý účel nasadenia. Pokiaľ použijete zeolit s nevhodnými vlastnosťami, bude to mať pustošivé následky pre všetky živé tvory nádrže. Optický výber, resp. porovnanie nie sú možné, pretože všetky tieto materiály vypadajú rovnako. Kupujte výrobok v nezameniteľnom obale – Korallen-Zucht.

Použitie :

Čerstvé akvárium bez osádky – 1 liter na každých 400 litrov vody s dvomi intervalmi výmeny po 4 týždňoch, potom ako pri stabilnej nádrži, chudobné na živiny, kde beží ZEOvit.

Akvárium silne zaťažené výživnými látkami – 1 liter ZEOvitu na každých 800 litrov vody s intervalom výmeny 6 – 8 týždňov. Potom ako pri stabilnej nádrži, chudobné na živiny, kde beží ZEOvit. Prietok na 1 liter zeolitu 200-250 l/h.

Akvárium stabilné s bežiacim systémom ZEOvitu, chudobné na živiny – 1 liter na 400 litrov vody s intervalom výmeny 6 – 12.týždňov. Prietok 200 – 400 litrov za hodinu.

ZEOzym 

Biologický stimulujúca látka podporujúca zvýšenie bakteriálneho metabolizmu.

  • silne podporuje účinky ZEObak
  • pomáha pri problémoch s mazlavými riasami 
  • zvyšuje výkon odpeňovača
  • urýchluje štiepenie mnoho škodlivých látok

Dávkovanie : 1 dávkovacia lyžica na týždeň na každých 1000 l. Pri problémoch možno dávku denne až zdvojnásobiť. Samostatne nechať rozpúšťať v pol litri vody z akvária na 6-8 hodín, po tom pridat do akvária. 
Pozor : odpeňovač môže silnejšie odpeňovať.

ZEObak – roztok mikroorganizmov

ZEObak obsahuje rôzné kmene mikroorganizmov, ktoré tvoria reťazec k odbúrávaniu výživných látok. Pokiaľ sa tento reťazec poruší, dá sa predpokladať, že dôjde k prerušeniu procesu a odbúrané výživné látky sa nechcene znovu obnovia. Je nutné tieto kmene stále predávkovávať, aby se nevytvorili monokultúry pri prerušení reťazca. Kmene baktérií vytvoria najmä v spojení so ZEOfood - bakterioplankton, ktorý je absorbovaný mnohými koralmi.

Jedná sa o živnú kultúru a preto má výrobok obmedzenú skladovaciu dobu. Doporučujeme skladovať v chladničke, neotvorený najmenej 6 mesiacov, po otvorení min. 3 mesiace.

Pokiaľ sa kmene pokazia, dá to poznať podľa nepríjemného zápachu, potom sa už nedá používať.

Dávkovánie:

Čerstvé akvárium bez osádky – 2-4 kvapky na 100 litrov denne v období 2 týždňov, nakoniec 1 kvapku na 100 litrov dvakrát až trikrát týždenne.

Silne zaťažené akvárium výživnými látkami – 1 kvapka na 100 litrov denne v období 2 týždňov, potom 1 kvapka na 100 litrov 2x až 3x týždenne.

Stabilní nádrž chudá na živiny – 1 kapka na 100 litrů vody každý 2. až 3. den. 

ZEOfood 7 – kombinovaný výrobok výživy baktérií a koralov.

Výrobok plní dve hlavné úlohy – rozmnožovanie a výživa dávkovaných mikroorganizmov (ZEObak) a zdroj výživy pre koraly.

ZEOfood obsahuje 95 látok a vedľa harmonizovaných aminokyselín mnohé vitamíny. Zaisťuje explozivný rast bakteriálnej flóry ktorá umožňuje zabezpečenie potrebnými výživnými látkami pro koraly a stará sa o prirodzené vyfarbenie. 

Ďalší parameter je tvorba silného bakteriálneho filmu. Tento film je žiadúci, ale mal by byť v určitých hraniciach. Dávkujte podľa návodu. Pri predávkovaní existuje možnosť tvorby hnedého až svetlo zeleného bakteriálneho filmu, ktorý opticky vypadá ako povlak kremičitých rias (mazlavých). Stačí potom len vysadiť na pár dní dávkovanie ZEOstartu a povlak sa rozpustí.

Dávkovanie :

Čerstvo zariadené akvárium bez osádky – 2 kvapky na 100 litrov vody po dobu dvou týždňov, potom 1-2 kvapky na 100 litrov jeden až dvakrát týždenne. Po výmene ZEOvit materiálu každý druhý deň 1 kvapku na 100 litrov po dobu 2 týždňov, potom 1 kvapku na 100 litrov 2-3 x týždenne.

Silne zaťažená nádrž výživnými látkami – pri štarte ZEOvit systému 1 kvapka na 100 litrov denne po dobu 2 týždňov. Potom 1 kvapku na 100 litrov 2-3 x týždenne. Pri výmene ZEOvit materiálu každý druhý deň 1 kvapku na 100 litrov po dobu 2 týždňov. Potom 1 kvapka na 100 litrov 2-3 x týždenne.

Zabehnuté akvárium, na živiny chudobné so ZEOvitem – 1 kvapka na 100 litrov každý druhý-tretí den po dobu 2 týždňov po výmene ZEOvitu. Inak stále 1 kvapku na 100 litrov 1-2 x týždenne.

ZEOstart 2 PO4+NO3 reduktor - výživa baktérií 

Jedná sa o výrobok, ktorý podporuje výživu a rozmnožovanie nitrifikačných baktérií v celom akváriu. Výrobok tak veľmi efektívne redukuje fosfát PO4 a nitrát NO3.

Doporučujeme každodennú aplikáciu tohoto výrobku, aby boli v systéme citlivé nitrifikačné baktérie stále ako zdroj potravy k dispozícii. Pri trvalom dennom dávkovaní nedochádza k žiadnemu silnému kolísániu v populáciách baktérií. Preto naliehavo doporučujeme zmeniť nepravidelné dávkovanie za denné malé dávky. 

Takéto dávkovanie pôsobí pozitívne na tvorbu zafarbenia koralov, pretože výživné látky se stále držia na hranici dokázatelnosti. Pri predávkovaní existuje možnost vzniku hnedého alebo svetlo zeleného bakteriálneho filmu, ktorý však po prerušení dávkovania zmizne.

Dávkovanie:

Čerstvé akvárium bez osádky – 5 ml na 100 litrov vody po dobu 2-3 dní, potom 1. ml na 100 l po dobu 2 týždňov, nakoniec 1-2 ml na 1000 litrov vody denne, podľa výživnej situácie a osadenia rybami.

Silne zaťažená nádrž výživnými látkami – 2 ml na 1000 litrov vody denne. Potom ako pri živinami chudobnej stabilnej nádrži.

Stabilná nádrž, chudobná na živiny – stále 1-2 ml na 1000 litrov denne, podľa výživovej situácie a osadenia rybami.

Výborné výsledky dosiahneme, keď sa dávky rozdelia na 2 – 4 na deň pomocou dávkovacej pumpy.

Doporučujeme pri prvom použití sa orientovať podľa spodných hraníc dávkovania, až budete mať pocit, že sa systém nastavil. Koraly potrebujú určitý čas, aby sa prispôsobili na parametre prostredia. Na čo dlhšie obdobie sa roztiahne,tým sa vyskytne menej problémov pri premene. Prosím neuvažujte v systéme „čím viac, tým lepšie“.

V prípade, že z dôvodov svojej neprítomnosti nebudete môcť dávkovať, doporučujeme potom jednoducho pokračovať, ako obvykle.

ZEOspur Macroelements – stopový koncentrát makroelementov

Tento výrobok podporuje rast i tvorbu zafarbenia koralov. Obsahuje nielen štandardné prvky, ale predovšekým tie, ktoré syntetická morská soľ neobsahuje. Sú to mimo iného lithium, vanad, palladium, bor, selen, yttrium, ruthenium, lanthan, cesium, samarium, cín. Tieto prvky sú ovšem v prírodnej morskej vode vo velmi nepatrných koncentracích. 

Doporučujeme dávkovanie jednou týdně 5 ml na 100 litrů vody v silně obsazených nádržích. Přiměřeně méně při menším osazení korály.

ZEOspur 2 konz. – roztok stopových prvkov

S pomocou tohoto prvku možno pôsobiť na množstvo symbiotických rias (Zooxanthellae). Umožňuje kontrolovanou redukciu hustoty symbiotických rias u koralov rodu Acropora, Montipora…. Koraly sami potom majú k dispozícii viac energie pre rast, pretože zvýšená hustota symbiotických rias už nespotrebováva toľko energie. Tým, že zredukujeme množstvo Zooxanthel v horných vrstvách tela koralov, začne byť vidieť farba hlbšie ležiacich vrstiev tkanív a tak môžeme pôsobiť na sfarbenie koralov. 

Doporučujeme dávkovať každých 7 – 14 dní. Pritom je nutné, potrebné množstvo dávkovať naraz, inak sa dostaví neúčinnosť. Redukcia Zooxanthel prebieha behom 48 hodin a dosahuje za túto dobu svojho vrcholu.

Pôsobenie, rovnako ako dávkovanie je od nádrže k nádrži rôzné. Doporučujeme začínať s 50 % predpísaného množstva, potom môžeme množstvo zvýšiť približne o 10 % až nájdete optimálny výsledok, v nijakom prípade však zkracovať interval.

Maximálné dávkované množstvo je 1 ml na 100 litrov vody. Nedoporučujeme to prekračovať !

ZEOlife

Redukuje pri pravidelnom dávkovaní nitrát a fosfát. ZEOlife je kvapalné filtračné médium, je určené k podpore procesov látkovej výmeny v akváriu a ich urýchlenie. Odstraňuje nažltlý nádych vody a zakalenie na biologickom základe. Doporučujeme ako doplnok pri používaní ZEOvit systému, obzvlášť pri jeho štarte. 

Dávkujeme piamo do akvária. Keď môžeme, odstavíme odpeňovač asi na 1 hodinu.

Doporučujeme dávkovať po každej výmene vody a pri problémoch vašich chovancov každého druhu.

Dávkovanie :

1000 ml na 5000 l vody, pri problémoch môžeme zdvojnásobiť dávku. Pred použitím silne potrepať. 
Pravidelne dávkujeme 3 ml / 100 litrov vody denne.

StyloPoci Glow

Tento výrobok riadi hustotu symbiotických rias (Zooxanthellae) u koralov Pocilopora, Stylopora a Seriatopora. Zníženie počtu symbiotických rias je vidieť na sfarbení hlbšie ležiacich tkanív. Týmto výrobkom je možné obecne zjasnenie menovaných druhov. Tento proces dosiahne svoj vrchol asi po 14 dňoch.

Doporučujeme pridávať 2 kvapky na 100 litrov vody denne tak dlho, až sa svetlé, žiariace sfarbenie neobnoví. Potom možeme dávkovať 1 kvapku na 100 litrov vody.

Kalium jodid fluor

Prípravok podporuje prednostne modré sfarbenie tvrdých koralov SPS. Dodává jod a fluor. 

Doporučujeme dodržanie dávkovania – 1 kvapka na 100 litrov vody denne.

Optimálny parameter k dávkovaniu predstavujú žlté koraly. Pokiaľ dostanú zelený nádych, ide o predávkovanie produktu alebo ste predávkovali železo. U modrých koralov vysadíme dávkovanie, pokiaľ barva stmavne a po zosvelení opät začneme dávkovať.

Amino Acid koncetrát

Týmto výrobkom sú podporované prednosti rastu a to až o 100 %, ako i vitalita koralov. Polypy všetkých koralov sa maximálne rozširujú. Používajú sa len aminokyseliny, ktoré môžu byť koralmi optimálne využité a týmto živočíchom sú k dispozícii i v prirodzenom prostredí.Je docielené aj ostrejších farieb u zév. SPS koraly vylučujú omnoho viac hlienov na ochranu pred predátormi. S touto výživou a pri správnom dávkovaní tkanivá koralov taktiež netmavnú a udržia si svoju farbu. 

Dávkovanie – 1 kvapka na 100 litrov denne. Pokiaľ predávkujeme, môžu sa objaviť sinice, inak by vyššie dávky nemali vadiť. 
Pokiaľ budete trvale predávkovávať, polypy tvrdých koralov ztmavnú. Potom stačí na niekoľko dní vysadiť dávkovanie.

Amino Acid LPS

Jedná sa o vysoko cenný výživný produkt na báze aminokyselin, špeciálne vytvorený pre veľkopolypové tvrdé koraly LPS a mäkké koraly. Bezprostredne po dávkovaní expanduje koralom ich tkanivo-polypy.

Výrobok pôsobí po dlhšom dávkovaní pozitívne na rast. Taktiež poškodené koraly sú podporené v regenerácii. Doporučujeme nasadenie bezprostredne po premennej fázi na ZEOvit systém pre akváriá, ktoré sú osadené takýmito koralmi, pretože tieto reagujú na premenu veľmi pomaly.

Dávkovanie – 1 ml na 200 litrov vody denne. Keď sa tkanivo koralov sfarbí na hnedo, môžete znížiť dávkované množstvo.

Eisen – koncentrát železa

Prídavok železa podporuje v prvom rade tvorbu zeleného zafarbenia.

Tento výrobok užívajte so zvýšenou opatrnosťou. Železo podporuje rast a rozmnožovanie rias. Rovnako sa tento prvok chová i k hustote symbiotických rias (Zooxanthellae) v tkanivách koralov. Pri zvýšenom dávkovaní tkanivo stmavne. 

Doporučujeme počiatočné dávkovanie udržovať na úrovni 1 kvapky na 100 litrov denne. Akonáhle sa objaví zelený nádych na žltých koraloch, obmedzíme dávky a pokračujeme, až koral opäť zosvetlie. Môžeme rovnako použiť jodid draselný podľa návodu a to tak dlho až farba koralov bude opät svetlá.

Finálné dávkovanie železa môže byť napr. 1 kvapka na 100 litrov len 2x týždenne. 

SpongePower

Špeciálna výživa pre morské huby, hubky, mušle a zévy.

  • podporuje viditeľne čistenie vody a taktiež jej kvalitu
  • u SPS koralov podporuje nárast ďaľších farebných špičiek
  • poskytuje zvláštnu podporu fialovej farby tkanív všetkých koralov SPS (krátkopolypových)
  • uzdravovací proces napadnutých SPS bude silne podporovaný.

Dávkovanie : 1 kvapka na 100 litrov alebo 1 ml na 2000 litrov vody denne. Pred použitím dobre pretrepať.
Udržujte mimo dosah detí.
 

Coral Vitalizer – Pohlov oživovač koralov (prirodzené krmivo pre koraly)

Jedná sa o koncentrát, ktorý sa skladá z tekutých a pevných zložiek a slúži ako krmivo pre koraly. Neobsahuje žiadny fosfát ani nitrát.

Prvé pozitívne zmeny na koraloch sú pozorovatelné už po 7-10 dňoch, pokiaľ sa dávkuje denne. Akonáhle si koraly zvyknú na nový zdroj potravy, môžete zistiť tvorbu polypov v neobvyklej miere.

Krmivo nepodporuje rozmnožovanie symbiotických rias (Zooxanthellae), i keď je silne predávkované, ale zachováva ich prirodzené svetlé zafarbenie. 

Krmivo skladujeme v chladničke a má skladovatelnosť 12 mesiacov. 

Dávkovanie – doporučujeme podľa možnosti pre SPS koraly behom temnej fáze, 1 – 3 kvapky na 100 litrov denne. Dávkované množstvo prispôsobte počtu koralov.

K-balance

Draslík (K) je v morské vode ako hlavný prvok, podobne ako vápnik je koncentrovaný 380 – 410 mg/l. 

K-Balance obsahuje viacej rôznych zlúčenín draslíka a 2 dalšie prvky, podobne fungujúcich, vo vysokej koncentrovanej forme. Podľa testov v rôznych akváriách, ktoré vykazovaly nedostatok draslíka, sa po niekoľko dňoch od začiatku dávkovania celá fauna koralov zlepšila v raste i farebnosti. K-Balance doplňuje znovu prvky, ktoré boly čiastočne pri silnom odpeňovaní odstránené.

Nedostatok draslíka je možné diagnostikovať na rôznych druhoch koraloch nasledovne:

Montipora, predovšetkým ploché formy, zastavujú rast, sfarbenie sa zdá vyblednuté až šedé. Pri latentnom nedostatku draslíka sa vyskytuje strata tkaniva, ktoré sa šíri na viacerých miestach. Koraly ako Pocilopora a Stylopora pôsobia, akoby dlhší čas boli na vzduchu. Polypy sú kompletne zatiahnuté, farba je svetlá, bez hĺbky. U koralov Seriatopora sa môže tkanivo v pokročilej fázi , úplne olúpať. Ružové farebné tóny týchto koralov ustupujú svetlo hnedej. Koraly Acropora strácajú farbu, stávajú sa stále svetlejšími a bledšími a rast končí. Pokiaľ by trval nedostatok draslíka, dôjde ku stratám tkaniva a následne k úhynu. Turbinaria reniformis zastavuje rast a uhynie.

Dávkovanie

Pri nedostatku 1 ml na 100 litrov denne, až vyššie spomínané príznaky zmiznú a koraly začnú rásť. Potom dávkujeme 0,2 ml na 100 litrov vody denne. Predávkovanie pôsobí na zosílenie rastu rias, čo je príznak, že v nádrži je koncentrácia draslíka dostatočná. Rast rias sa normalizuje po vysadení dávkovania na 2-3 dni.

Tip: aby sa povzbudil rast a sfarbenie koralov, doporučujeme jedenkrát alebo dvakrát v týždni dávkovanie 0,5 ml/100 l K-Balance spolu s naším výrobkom Kaliumjodid/Fluor.

Pokiaľ voda v akváriu vykazuje veľmi malú koncentraciu K (napr. 200 a menej) pre veľké akváriá doporučujeme použitie K-Balance Strong. Tento produkt však obsahuje iba draslík. Dávkujeme 1 ml/100 litrov každé 2 hodiny a meráme obsah K. Nameráte obsah K 380 mg/l, prestanete s dávkovaním.

B-balance

B-Balance obsahuje dôležité minerály a prísady pre koraly. Obsahuje taktiež prvky, ktoré sú pri silnom odpeňovaní odstránené z vody.

Pri hľadaní príčin, prečo modré koraly Cespitularie po niekoľko týždňoch alebo mesiacoch nerastú a nakoniec hynú, sme objavili, čo tieto citlivé koraly na dlhú dobu potrebujú.

U B-Balance sa jedná o koncentrovaný roztok, ktorý umožňuje tieto prekrásné koraly na dlhú dobu úspešně chovať a rozmnožovať. Taktiež sme zistili, že u tvrdých koralov, špeciálne u SPS, sa zvýrazňujú farby. Koraly sú potom aj silnejšie a zdravšie.

Dávkovanie – 5 ml/ 1000 litrov vody 2x týždenne.

Pohl X-tra konzentrat 

Tento produkt silne podporuje zafarbenie všetkých tvrdých koralov. Zjasňuje farby, taktiež zlepšuje rast koralov aj ich vitalitu.

Dávkovanie: 1 ml na 100 litrov denne

CoralSnow

Koralový sneh je prirodzená zmes vápnika, horčíka a uhličitanov. Jeho čiastočky a iné prvky, ktoré sa na ne naväzujú, môžu byť priamo prijímané koralmi. Môžeme ho rovnako použiť ako nosnú látku pre niektoré prvky ako je B, I, K, niektoré stopové prvky…

CoralSnow neutralizuje nežiadúce kyseliny vo vode a ich žltkasté zafarbenie. Rovnako pomáha pri likvidácii mazľavých rias a Cyanobaktérií. 

Dávkovanie: 0,5 – 4 ml na 100 litrov vody denne. Možno miešať každý deň s iným prvkom (K, B, Trace, I). Dávku CoralSnow odlejte do malej nádobky, pridajte rovnakú dávku vody a vmiešajte prvok. Po 5 minutách vlejeme do prúdu vody v akváriu. 

Zakalenie nie je nebezpečné pre ryby ani pre najcitlivejšie koraly.

Proti Cyanobakteriám kombinujte prípravok s ZEObak – 1 kvapka na 100 litrov vody obdeň až Cyanobaktérie zmiznú. 

Spurenelemente komplex

Široké spektrum komplexov dôležitých minerálov. Sú nevyhnutné pre rast koralov všetkých druhov.

Tento komplex je navrhnutý pre chovateľov, ktorý nepracujú so ZEOvit systémom. Pokiaľ využívate systém ZEOvit, prosím použite namiesto Spurenelemente komplex ZEOspur 2. 

Dávkovanie : 3 ml na 200 litrov vody denne.

Rady a návody