Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia


 • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou ITALIANCOOLTHINGS s.r.o., Podkylava č.170, 91616 Podkylava, IČO: 36821128, DIČ: 2022432885, IČ DPH: SK2022432885, e-mail:info@morskysvet.sk, tel.: 00421 910 966229, Spoločnosť je zapísaná v OR: Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, vložka č.: 18989/R (ďalej len predávajúcim a kupujúcim). Názov organizácie dozoru: SOI, Prievozská 22, Bratislava.
 • Zmluvný vzťah vzniká odoslaním objednávky e-mailom a jej písomným potvrdením od predávajúceho (tiež e-mailom).
 • Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu a vstupujú do platnosti podpisom kúpnej zmluvy alebo odoslaním písomnej objednávky kupujúceho.

Predmet zmluvy

 • Predmetom zmluvy je dodávka tovaru.

Kúpna cena

 • Kúpna cena tovaru je stanovená písomnou dohodou na základe cien uvedných v e-shope, platných ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy alebo prijatím objednávky od kupujúceho.
 • V cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu.
 • Náklady na dopravu budú účtované samostatne.
 • Do hmotnosti     Predajná cena v EUR/Sk
  2 kg 2,80 €/84,35 Sk
  5 kg 3,20 €/96,40 Sk
  10 kg 4,00 €/120,50 Sk
  15 kg 5,00 €/150,63 Sk
 • Ak presiahne hodnota nákupu 200 € (1.500 Sk konverzný kurz 1,000) nebude poštovné účtované.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Dodacie podmienky

 • Expedícia tovaru prebieha od 1 do 5 pracovných dní od prijatia objednávky na náš e-mail.
 • Tovar Vám pošleme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD. Týmto spôsobom bude tovar doručený do druhého pracovného dňa odo dňa expedície. Túto dobu uvádza firma DPD ako dodaciu lehotu.
 • Dohodou medzi účastníkmi zmluvy je možné dodaciu lehotu predĺžiť podľa potreby kupujúceho a možnosťami predávajúceho.
 • Pri platbe vopred čas expedície začína bežať až po pripísaní čiastky za Váš nákup na náš účet.

Platobné podmienky

 • Dobierka. Tovar Vám pošleme balíkom Slovenskej pošty na dobierku a cenu Tovaru v tomto prípade zaplatíte až pri jeho prevzatí.
 • Platba vopred. Bankovým prevodom alebo vložením celkovej čiastky za Váš nákup priamo na náš účet 2355254156/0200 alebo 4015872897/7500. Ako variabilný symbol uveďte číslo, ktoré sa dozviete z potvrdzovacieho e-mailu doručeného po objednaní tovaru.

Ostatné podmienky

 • Predávajúci nezodpovedá za omeškanie alebo nedostupnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je na trhu dostupný. Predávajúci bude v takom prípade informovať kupujúceho o náhradnom termíne plnenia dodávky alebo dôvodoch neumožnenia plnenia dodávky tovaru v dohodnutom termíne. Predávajúci má právo predĺžiť termín plnenia.

Záruka a reklamácie

 • Na všetky výrobky zakúpené u nás sa vzťahuje štandardná záručná lehota 24 mesiacov. Doklad o zakúpení tovaru plní funkciu záručného listu. Odporúčame tento doklad starostlivo uschovať. Bez neho nemôže byť žiadna reklamácia uplatnená.
 • Doba na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Tovar, pri ktorom chcete uplatniť reklamáciu nám pošlite na našu adresu. ITALIANCOOLTHINGS s.r.o., Podkylava č.170, 91616 Podkylava,
 • Pošlite nám reklamovaný tovar s originálnym dokladom o kúpe a krátky popis závady s Vaším podpisom.
 • Reklamáciu nie je možne uplatniť na škody spôsobené neodborným používaním tovaru, mechanickým poškodením, či jeho bežným opotrebením v dôsledku používania.
 • V prípade, kedy predávajúci uzná vadu tovaru, nahradí kupujúcemu iba hodnotu riadne reklamovaného tovaru, ktorý bol dodaný na reklamáciu.

Odstúpenie od zmluvy

 • Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy bez udania dôvodu.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy plynie podľa zákona 108/2000.
 • Cena poštovného je v tomto prípade hradená kupujúcim. Pokiaľ sa takto rozhodnete, postupujte nasledovne:
 1. Vytvorte si kópiu dokladu o zaplatení.
 2. V prípade výmeny tovaru vytvorte krátku správu, za aký tovar (veľkoť, farbu) si prajete objednaný výrobok vymeniť.
 3. V prípade vrátenia tovaru vytvorte krátku správu, akým spôsobom si prajete peniaze za Váš nákup vrátiť (poukážkou na Vašu adresu alebo prevodom na účet - v tomto prípade uveďte číslo účtu).
 4. Tovar, správu pre nás, originál doklad o zakúpení a všetky ostatné doklady, ktoré boli s tovarom dodané, nám pošlite späť na našu adresu.
 • Akonáhle tovar obdržíme, obratom Vám zašleme peniaze za nákup buď bankovým prevodom uhradenej čiastky na Váš účet, alebo poukážkou na Vami požadovanú adresu.
 • Tovar neposielajte na dobierku!

Upozornenie
Pre uplatnenie možnosti vrátenia tovaru musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • Tovar musí byť vrátený v pôvodnom neporušenom obale.
 • Tovar musí byť kompletný, ako Vám bol dodaný.
 • Nesmie chýbať originálny doklad o kúpe, prípadne ostatné doklady, ktoré Vám boli s tovarom dodané.

Ak nebudú tieto podmienky dodržané, nebudeme môcť Vaše odstúpenie od zmluvy akceptovať a tovar bude poslaný späť.

Ochrana osobných údajov

 • Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej osobe a budú použité iba pre vnútornú potrebu.
 • Výnimku môže tvoriť len zasielateľská firma, ktorej budú poskytnuté výhradne údaje potrebné pre bezproblémové doručenie tovaru.
 • Objednaním tovaru súhlasí kupujúci s týmito obchodnými podmienkami.

Obchodné podmienky sú spracované v zmysle Zákona č. 22/2004z.z. o elektronickom obchode a zákona č. 108/2000 z.z. ochrana spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.